• Schotelssite

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In de stortvloed van meningen die rond het onderwerp MVO wordt uitgedragen worden vaak hoogdravende, ideële bewoordingen gebruikt. Voor T&T is het overgrote deel van de doelstellingen achter MVO echter zo vanzelfsprekend dat het bijna overbodig lijkt er expliciet op te wijzen dat MVO in de bedrijfsvoering een belangrijke rol speelt.

T&T is zich er volledig van bewust dat “ondernemen” meer is dan het “maximaliseren van het financieel resultaat”. In de afgelopen (bijna) 40 jaar van ons bestaan hebben we altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van ons handelen, en hebben we, naar goed Brabants gebruik, de menselijke maat hoog in het vaandel gehad. Open (een ouderwets woord voor het modieuze transparant) en eerlijk was uitgangspunt bij al ons handelen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Het voldoen aan wet- en regelgeving is zo’n vanzelfsprekendheid. En wat ons betreft gaat het dan niet alleen om het voldoen aan de formele bepalingen, maar ook om de “intentie” die er achter schuil gaat. Zo zult u bij T&T geen constructies aantreffen die erop zijn gericht om verschuldigde heffingen van de overheid te ontwijken of te verminderen.

De heldere handelwijze en persoonlijke aandacht uit zich vooral in de manier waarop we omgaan met medewerkers, (potentiële) klanten en leveranciers:

  • Menselijke interesse in de medewerkers. T&T biedt hen goede arbeidsvoorwaarden en een plezierige en uitdagende werksfeer met veel vrijheden. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dat vele langdurige werkverbanden bevestigen dat dit wordt gewaardeerd.
  • Echte aandacht voor de klant. Hij kan rekenen op begrijpelijke diensten die tegen een eerlijke en vooraf bekende prijs worden geleverd, en die met persoonlijke toewijding worden ondersteund door vakkundige medewerkers. T&T handelt niet enkel reactief, maar ontplooit ook zelf initiatieven om de bedrijfsvoering bij haar klanten te verbeteren.
  • Met leveranciers streven wij naar langdurige en open samenwerkingsvormen. De samenwerking moet niet alleen voor T&T, maar ook voor onze contractpartner voordelen bieden. Vertrouwen in elkaar, continuïteit en kwaliteit wegen daarbij zwaarder dan de laagste prijs.


Voor al deze belanghebbenden streven wij ernaar onze lijfspreuk “vertrouwd verbonden” iedere dag opnieuw inhoud te geven.

Waar bovenstaande aspecten al vanaf het begin zijn ingebakken in de bedrijfscultuur van T&T, geldt dat in mindere mate voor de aandacht voor de leefomgeving. In lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen heeft ook T&T ten aanzien van deze aspecten de aandacht voor duurzaamheid de afgelopen 10 jaar aanzienlijk aangescherpt.

Zo geldt voor het energieverbruik dat wij continu zoeken naar manieren om dit te verminderen. Met name in ons serverpark wordt daartoe met grote regelmaat apparatuur vervangen door nieuwe systemen die gelijke (of hogere) prestaties leveren bij een lager energieverbruik. Verouderde of vervangen apparatuur wordt weggegeven aan goede doelen, of milieuvriendelijk afgevoerd door partijen die voorafgaand aan verschrotting de eventueel herbruikbare onderdelen demonteren.
En in 2015 hebben wij geïnvesteerd in LED-verlichting en al onze traditionele TL-verlichting vervangen door deze energiezuinige variant.

Voor wat betreft het materiaalverbruik gaan we spaarzaam om met papier en de daarvoor benodigde inkt(patronen). De archieven worden steeds meer digitaal, en daar waar mogelijk wordt postale verzending vervangen door (beveiligd) digitaal transport.

En tot slot hoort bij MVO naar onze mening ook het waarborgen van de continuïteit van T&T. Voor ons houdt dat onder meer in, dat de resultaten die worden behaald niet in zijn geheel worden “verjubeld” in de vorm van bovenmatige beloningen, maar dat een substantieel deel wordt gebruikt om nieuwe investeringen mogelijk te maken en de reserves te laten groeien tot zodanige omvang dat ook incidentele tegenvallers kunnen worden geabsorbeerd.