• Homepage Prservice

PRS krijgt exportfunctie t.b.v. CBS

Het CBS stelt jaarlijks een pensioenaanspraken statistiek samen. Deze wordt nu gegenereerd op basis van informatie die door pensioenuitvoerders in allerlei verschillende vormen wordt aangeleverd. Dat brengt veel werk met zich mee voor zowel pensioenuitvoerders als voor het CBS.

CBS en T&T hebben overeenstemming bereikt over een formaat waarin pensioenuitvoerders de aanspraakgegevens kunnen aanleveren zodat CBS deze geautomatiseerd kan verwerken. Een bestand in dit formaat zal kunnen worden aangemaakt met de nieuwe export-functie waarmee de PR Service zal worden uitgebreid. De functie kan éénmaal per kalenderjaar kosteloos gebruikt worden. Voor eventuele extra exports (voor bijvoorbeeld eigen gebruik) zal een kleine vergoeding gevraagd worden.

De exportfunctie zal beschikbaar komen in de volgende release van de PR Service, en tijdig gereed zijn om te gebruiken voor de aanlevering van gegevens voor de pensioenaanspraken statistiek 2015.