• Product PR Service2

PR Service voor aansluiting op het Nationaal Pensioenregister

Sinds januari 2011 heeft Nederland een Nationaal Pensioenregister. Dit kan door burgers met DigiD worden benaderd via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het Nationaal Pensioenregister is geen grote landelijke database waarin alle pensioenaanspraken zijn ondergebracht, maar slechts een verwijsindex waarin staat opgenomen bij welke pensioenuitvoerders een persoon aanspraken heeft opgebouwd. Op het moment dat een burger succesvol toegang heeft gekregen tot het Nationaal Pensioenregister, worden zijn/haar aanspraken real-time opgevraagd bij de betreffende pensioenuitvoerders.

Iedere pensioenuitvoerder dient daarom te beschikken over een faciliteit die in staat is de verwijsindex van het Nationaal Pensioenregister bij te werken en de vragen van burgers te beantwoorden. 24 uur per dag, 7 dagen per week. De PRS plug-in van T&T voorziet in deze behoefte en voldoet uiteraard aan de voorschriften op het gebied van privacy en veiligheid. De PRS plug-in wordt gebruikt door een groot aantal pensioenadministrateurs, en beantwoordt meer dan de helft van alle vragen die via het Nationaal Pensioenregister worden gesteld.

Als u er meer over wil weten kunt de product beschrijving via een link in de rechterkolom van dit scherm downloaden