• Product Compett

Aanvraagprocedure PKIoverheid-certificaat voor TMV 2.0

Wij hebben u in juli geïnformeerd over de nieuwe terugmeldvoorziening die RvIG ontwikkelt: de TMV 2.0. Afnemers die willen (of moeten) terugmelden dienen dat vanaf het eerste kwartaal van 2019 te doen via deze TMV 2.0.

T&T zal COMPET&T aansluiten op de TMV 2.0. Daarvoor zal T&T u geen aanvullende kosten in rekening brengen.  Omdat wij bezig zijn met de vernieuwing van onze toepassing onder de naam COMPET&T 2.0 zullen wij de nieuwe terugmeldvoorziening hierin onderbrengen. In eerste instantie als stand-alone oplossing, en spoedig daarna met een koppeling naar de GBA-V bevraging.

Van RvIG ontvangt u bericht wanneer u kunt starten met de aansluitprocedure. Inmiddels is duidelijk geworden dat u, in afwijking van een aansluiting op andere (basis)registraties, helaas geen gebruik mag maken van het PKI-O certificaat van T&T en dat u een eigen PKI-O certificaat nodig hebt. Dit dient u ook zelf aan te vragen. Meer informatie over deze aanvraag vindt u in het volgende document Aanvraagprocedure PKIoverheid-certificaat voor TMV 2.0 op ons extranet (hiervoor dient u in te loggen). Zodra u het PKI-O certificaat in bezit hebt kan T&T de terugmelding in COMPET&T 2.0 voor u activeren.