• partners.jpg

Partijen waarmee T&T samenwerkt

T&T streeft niet alleen naar langdurige relaties met haar klanten, ze heeft in de afgelopen decennia ook intensief en vruchtbaar samengewerkt met vele andere partijen. Met de meeste van hen onderhouden we al vele jaren nauwe contacten.

Zo zijn er bedrijven waar T&T graag een beroep op doet, omdat ze beschikken over hoogwaardige expertise die T&T in eigen huis niet op dat niveau aanwezig heeft. Secura is daar een goed voorbeeld van.  Zij adviseren (en controleren) ons voor wat betreft de beveiliging van onze systemen.

We hebben ook korte lijntjes naar de organisaties die de randvoorwaarden bepalen waaraan onze toepassingen moeten voldoen. Zo is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens al heel lang een vertrouwde vraagbaak als het gaat om wet- en regelgeving rond de BRP. Hetzelfde geldt voor de Kamer van Koophandel met betrekking tot het Handelsregister. Andersom maken zij dankbaar gebruik van de kennis die T&T heeft over de manier waarop afnemers van de BRP er gebruik van maken.

Binnen de pensioensector onderhouden we vergelijkbare relaties met de Pensioenfederatie en de Stichting Pensioenregister over vraagstukken die te maken hebben met waardeoverdracht (WOW) en het Pensioenregister (PRS).