• Homepage Compett

Raadpleeg het Handelsregister net zo gemakkelijk als de BRP !

Waar de BRP (voorheen GBA) de authentieke bron voor persoonsgegevens is, geldt hetzelfde voor het Handelsregister (HR) als het gaat om gegevens van organisaties.

Veel klanten van T&T gebruiken COMPET&T om op eenvoudige wijze te beschikken over actuele gegevens van burgers, verzekerden, deelnemers, patiënten etc. Die zelfde klanten hebben in de regel ook te maken met organisaties (overheden, bedrijven, stichtingen etc). En ook daarvoor geldt dat het niet altijd gemakkelijk is om de daarbij behorende gegevens up-to-date te houden.

 

COMPET&T introduceert daarom als integraal onderdeel van het volledig nieuwe portaal COMPET&T 2.0 de HR plug-in !

 

Deze biedt u toegang tot het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op vergelijkbare wijze als u gewend bent van de BRP plug-in.

 

Zo kunt u onder meer:

  • Zoeken op allerlei kenmerken;

  • Raadplegen van organisatiegegevens (met verschillende mate van detaillering en in meerdere presentatievormen); Antwoorden op bevragingen kunnen desgewenst real-time worden doorgeleverd aan uw back-office systemen.

Om u een indruk te geven hierbij enkele schermafdrukken:

HR1HR2HR3HR4HR5HR6HR7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De HR plug-in zal ook in combinatie met de GEO plug-in en (zodra ook de opvolger van de GBA plug-in in productie is) de BRP plug-in1 bevraagd kunnen worden.

 

Voor overheidsorganisaties geldt dat het Handelsregister een basisregistratie is waarvan verplicht gebruik moet worden gemaakt. Met behulp van COMPET&T kunt u daar gemakkelijk invulling aan geven. U hebt namelijk niets anders nodig dan wat u al hebt voor uw huidige BRP aansluiting. De beveiligde verbindingen tussen u en ons liggen er al, en wij nemen zaken als aansluitscenario’s, diginet aansluiting, E-overheidsstandaarden etc. voor onze rekening.

 

Is uw belangstelling gewekt ? Laat ons dat dan even weten (T: 040-2434300, of E: info@vertrouwdverbonden.nl). We nemen dan snel contact met u op voor nadere informatie, een persoonlijke toelichting of een demonstratie.

 

Voor degenen die nog dit jaar besluiten de HR plug-in in gebruik te nemen hebben wij een niet te versmaden aanbod: U betaalt tot eind dit jaar alleen voor de kosten die de KvK voor gestelde vragen in rekening brengt. De eenmalige inrichtingskosten, alsmede de gebruikelijke T&T-servicekosten nemen wij voor onze rekening.

 

1 Zoals u zult weten heeft Minister Plasterk onlangs Operatie BRP beëindigd. T&T zal nu de bestaande GBA functionaliteit een technologische upgrade geven en als BRP plug-in integreren in COMPET&T 2.0. Zie voor nadere informatie onze website (www.vertrouwdverbonden.nl)