• Product Compett

Logisch Ontwerp 3.11: geen gevolgen COMPET&T

In het najaar van 2018 past de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het Logisch Ontwerp (LO) GBA aan. In LO 3.11 wordt de registratie van levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk gemaakt. Met uitzondering van gemeenten (voor burgerzakentaken via de gemeentelijke aansluiting) en MijnOverheid.nl worden afnemers van de BRP (ook gemeenten in hun rol van afnemer) niet geautoriseerd voor de gegevens van levenloos geboren kinderen. Voor hen zijn deze gegevens dan ook niet zichtbaar. Dit betekent dat de aanstaande LO-wijziging geen gevolgen voor COMPET&T heeft.