• Homepage Compett

Mutatieservice Handelsregister

In samenwerking met de Kamers van Koophandel (KvK) is T&T gestart met de ontwikkeling van release 2 van de Handelsregister plug-in. 

Naast de nu al ondersteunde bevragingsmogelijkheid via de zogenaamde HR Dataservice zal de nieuwe release ook de volgende mogelijkheden bieden:

  • Opvragen van een beperkt aantal gegevens via de zogenaamde “Search/Profile” API.  Het voordeel van deze nieuwe bevragingsfaciliteit ligt vooral in de veel aantrekkelijkere tariefstelling die de KvK hiervoor hanteert.
  • Een mutatieservice die zich enigszins laat vergelijken met wat in de BRP de “spontane gegevensverstrekking” wordt genoemd. Als onderdeel van de mutatieservice zal ook een E-HR (Eigen Handelsregister) beschikbaar komen.  Daarin zullen de gegevens van de doelgroep worden vastgelegd en geactualiseerd.

De nieuwe HR plug-in zal als tweede plug-in (de BBX plug-in voor aansluiting op de Berichtenbox is al operationeel) beschikbaar komen als onderdeel van COMPET&T 2.0.  Dit volledig vernieuwde platform zal geleidelijk de bestaande “grijze” en “paarse” COMPET&T implementatie gaan vervangen.  Na de HR plug-in zal ook een nieuwe release van de BAG plug beschikbaar komen in COMPET&T 2.0.  Tot slot zal daar (voorlopig als laatste) de langverwachte BRP plug-in aan worden toegevoegd.  Het moment waarop dat gebeurt is afhankelijk van het moment waarop Operatie BRP de nieuwe BRP systemen in productie laat nemen door RvIG. Vanaf dat moment zullen de huidige “grijze” en “paarse” toepassing buiten gebruik worden gesteld.

Binnenkort zal op onze website een beschrijving van de nieuwe HR plug-in worden gepubliceerd.