• Papiergeld bootje

Module Klein Pensioen (WOKP) in productie genomen.

Het vorig kabinet heeft besloten om de afhandeling van kleine pensioenen te wijzigen. Onder de nieuwe wetgeving is het niet meer toegestaan om kleine pensioenen af te kopen. Ze mogen wel worden overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder (waar de betreffende persoon actief deelnemer is). De andere pensioenuitvoerder is verplicht daaraan mee te werken, en de overdragende pensioenuitvoerder heeft geen toestemming nodig van de deelnemer. Om dit (t.o.v. een “normale” waardeoverdracht vereenvoudigde) proces mogelijk te maken kan een pensioenuitvoerder die een klein pensioen wil overdragen aan het Pensioenregister vragen bij welke andere pensioenuitvoerder de betreffende persoon actief deelnemer is. Het Pensioenregister zet de vraag uit bij alle pensioenuitvoerders waarbij die persoon aanspraken heeft opgebouwd, en levert (indien aanwezig) terug aan welke pensioenuitvoerder de kleine pensioenaanspraak kan worden overgemaakt, onder vermelding van welk intern kenmerk, en op welk IBAN nummer.

Pensioenuitvoerders die hun kleine pensioenen willen overdragen moeten dus beschikken over een toepassing die deze vragen kan stellen aan het Pensioenregister en die de terugkomende antwoorden kan interpreteren. T&T heeft hiervoor de module WOKP (WaardeOverdracht Kleine Pensioenen) gebouwd als eerste onderdeel van de WOW plug-in binnen COMPET&T 2.0. De module wordt gratis ter beschikking gesteld aan iedere pensioenuitvoerder die er gebruik van wil maken. Uiteraard hopen wij dat pensioenuitvoerders die deze module in gebruik nemen ook hun “normale” waardeoverdrachten via WOW zullen gaan afhandelen. In augustus 2019 is de module in gebruik genomen.