• Kantoorpark Met Hijskraan

Productinfo

Het Handelsregister is een basisregistratie van de overheid waarin alle “niet-natuurlijke” personen worden geregistreerd.  Het register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel.  De HR plug-in ondersteunt alle bevragingsmogelijkheden die het register te bieden heeft.

Zo zijn er API’s die een beperkt aantal gegevens verstrekken, maar die niet duur zijn.  Daarnaast is er de zogenaamde “HR Dataservice bevraging” die een uitgebreide set gegevens retourneert, maar waarvoor de KvK ook een hogere prijs in rekening brengt. 

Er bestaan 2 soorten aansluitingen:

  • Een private aansluiting
  • Een publieke aansluiting.

Voor een publieke aansluiting komen alleen “overheidsorganisaties” in aanmerking.  Zij ontvangen meer gegevens over bedrijven dan een partij uit de private sector.  U moet dan denken aan het BSN, of het woonadres van bestuurders.  Om deze reden dient een aansluiting voor de publieke sector te worden beveiligd met een eigen PKIO certificaat.

De gegevens kunnen zowel handmatig als via een applicatiekoppeling worden opgevraagd, In het eerste geval verschijnen de antwoorden op een scherm.  Ze kunnen ook als PDF-je worden afgedrukt en/of opgeslagen.  In het tweede geval wordt een vraag gegenereerd door het bedrijfseigen systeem van de klant.  De HR plug-in raadpleegt vervolgens het Handelsregister en retourneert real-time het antwoord als XML bericht naar het bedrijfseigen systeem van de klant.  In beide gevallen worden vraag en antwoord gelogd zodat achteraf kan worden gereproduceerd wie welke vraag wanneer heeft gesteld.

De HR plug-in beschikt ook over een unieke voorziening die het mogelijk maakt om automatisch geïnformeerd te worden over wijzigingen die zich voordoen bij bedrijven uit de doelgroep van een afnemer.  Deze faciliteit is vooralsnog alleen beschikbaar voor afnemers uit de private sector. 

Hun doelgroep kan worden gedefinieerd als een combinatie van criteria.  Als criteria kunnen gebruikt worden:  SBI-codes, Postcodes, Omzetgroepen, en/of individuele KVK nummers.  Initieel worden de gegevens van deze zo bepaalde doelgroep opgevraagd en vastgelegd in de E-HR (een database waarin de HR gegevens van de eigen doelgroep worden opgeslagen en actueel gehouden).  T&T krijgt een signaal als er bij een bedrijf een wijziging wordt doorgevoerd in het Handelsregister, en zal vervolgens beoordelen of, en zo ja, voor welke klanten dit signaal relevant kan zijn.  Voor deze klanten wordt de actuele informatie uit het Handelsregister opgehaald, verwerkt in de E-HR, en doorgegeven aan de klant. 

Als u er meer over wil weten kunt de product beschrijving via een link in de rechterkolom van dit scherm downloaden