• Product Compett

Logisch Ontwerp 3.10

Op 8 oktober treedt Logisch Ontwerp 3.10 in werking.
 
Eén van de majeure wijzigingen is het toevoegen van een buitenlands persoonsnummer als een nieuw veld. Voor afnemers heeft dit echter geen consequenties omdat dit nummer niet aan hen zal worden verstrekt.
 
Er zijn 2 wijzigingen die wel consequenties voor afnemers kunnen hebben:

  • Voor het afkorten van straatnamen zal niet meer de BOCO-norm worden gebruikt, maar de NEN-norm. Dit zal waarschijnlijk ook leiden tot een eenmalige conversie. Naar verwachting wordt op ongeveer 200.000 persoonslijsten de verkorte straatnaam gewijzigd.
  • Er zal een nieuwe waarde bijkomen bij het vervallen van een reisdocument (“Van rechtswege vervallen”). Afnemers die voor dit element (35.70 – Aanduiding inhouding dan wel vermissing NL reisdocument) zijn geautoriseerd dienen hier rekening mee te houden.

Daarnaast zullen in maart 2017 de mailboxcertificaten verlopen en worden vervangen door een nieuwe exemplaren. Die wijziging zal voor afnemers van COMPET&T geen gevolgen hebben omdat T&T dit als bewerker regelt.

De gevolgen van Logisch Ontwerp 3.10 voor COMPET&T-gebruikers hebben wij voor u opgesomd in een document. Dat kunt u vinden via de volgende link op het beveiligde deel van onze website: Document gevolgen LO3.10. Op de website van RvIG (www.rvig.nl) kunt u (binnenkort) de detailinformatie over de wijzigingen vinden.