• Persoonsgegevens1

Productinfo

De BRP is de basisregistratie waarin alle persoonsgegevens worden bijgehouden van zowel de ingezetenen als de overige personen die een relatie met de Nederlandse overheid hebben.  De eerste categorie (ingezetenen) wordt geregistreerd en actueel gehouden door de Nederlandse gemeenten.  De niet ingezetenen worden geadministreerd in de RNI (het Register Niet Ingezetenen).  Bijhouding van deze gegevens vindt plaats door enkele aangewezen organisaties zoals de SVB, het UWV en de Belastingdienst.  Daarnaast zijn bij aantal gemeenten verspreid over het land loketten ingericht waar deze personen (veelal grens- en/of seizoenarbeiders) zich kunnen laten registreren.  De persoonsgegevens uit deze twee bronnen komen samen in GBA-V   GBA-V (De “V” staat voor “Verstrekkingen”) kan gezien worden als de “centrale Persoonsadministrie” van Nederland.  Vanuit GBA-V wordt (volgens strikte regels) informatie verstrekt aan afnemers.  Een afnemer kan alleen maar aansluiten op de BRP als hij een publieke taak uitvoert.  De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens toetst dat en bepaalt tevens op welke persoonsgegevens de betreffende afnemer recht heeft.

Naast de gemeentelijke systemen, GBA-V, en de RNI kent het BRP stelsel ook nog de zogenaamde Beheervoorziening BSN, en PIVA-V.  De eerste biedt een veel beperkter aantal mogelijkheden dan GBA-V, maar mag wel door veel meer partijen worden gebruikt.  De tweede is een soort “GBA-V”, maar dan voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.  Deze eilanden vormen een bijzonder onderdeel van het Koninkrijk.

De BRP plug-in kan overweg met alle componenten die deel uitmaken van het BRP stelsel.

De BRP plug-in biedt de mogelijkheid om real-time bevragingen uit te voeren,  Desgewenst kunnen grotere hoeveelheden ook “batch-gewijs” worden uitgevoerd of via een applicatiekoppeling (XML) met de eigen systemen van een afnemer.

Een mooie faciliteit van de BRP is de zogenaamde “spontane gegevensverstrekking”  Deze maakt het mogelijk dat een afnemer automatisch wordt geïnformeerd over wijzigingen bij personen die tot zijn doelgroep behoren. 

Als u er meer over wil weten kunt de product beschrijving via een link in de rechterkolom van dit scherm downloaden.