• Product Compett

Sanctiewet module in productie

In het laatste weekend van april is de eerste release van de zogenaamde Sanctiewet module in gebruik genomen.  Hiermee kan op een gemakkelijke wijze tegemoet gekomen worden aan de eis die toezichthouders stellen aan bijvoorbeeld pensioenuitvoerders en zorgverzekeraars om met regelmaat te toetsen of zich onder hun cliënten personen bevinden die voorkomen op de terrorismelijsten van Nederland, de EU, of de Verenigde Naties. 

De nieuwe COMPET&T functionaliteit downloadt wekelijks de meest actuele versie van deze lijsten, en vergelijkt vervolgens op een intelligente manier de personen die voorkomen in de
E-BRP met deze lijsten.  Omdat de vergelijkingen gemaakt moeten worden aan de hand van voornamen, achternamen en geboortedata, wordt aan treffers een “score” toegekend die aangeeft met welke mate van zekerheid over dezelfde persoon kan worden gesproken.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende beschrijving.

Het gebruik van de nieuwe module is gratis!

Naar aanleiding van een e-mailnotificatie hadden in eerste instantie 21 klanten gevraagd de module voor hen te activeren.  Zij konden op maandag 1 mei het resultaat van de eerste productierun downloaden.

Daaruit bleek dat voor deze 21 klanten op een totale populatie van bijna 8 miljoen personen er bij de toetsing aan de terrorismelijsten 1902 treffers zijn gesignaleerd, waarvan 268 met een score van 55% of meer.

In een volgende release zullen uitbreidingen worden gerealiseerd zodat bijvoorbeeld ook een toetsing kan plaatsvinden aan de hand van handmatig ingebrachte  persoonsgegevens.  Ook denken we aan een faciliteit waarmee een CSV bestand met persoonsgegevens kan worden geüpload waarna de Sanctiewet module de vergelijking met de terrorismelijsten uitvoert.  Uiteraard staan we ook open voor suggesties van onze klanten om de gebruikswaarde van deze nieuwe faciliteit verder te optimaliseren.

Als u gebruik zou willen maken van de Sanctiewet module kunt u dat simpelweg aangeven aan onze Helpdesk.  Zij kunnen dit voor u inregelen.