• Product Compett

Operatie BRP definitief gestopt

Op 27 juni lieten wij u al weten dat een “bezinningsperiode” duidelijk zou moeten maken of Operatie BRP zou kunnen worden doorgezet. Tijdens de commissievergadering en het daarop volgend Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is echter gebleken dat Minister Plasterk de stekker uit Operatie BRP heeft getrokken. Hij wil nog wel overleggen met betrokkenen over een “ordentelijke” afsluiting van het programma, maar het besluit om te stoppen is definitief.

Het is natuurlijk uitermate teleurstellend dat dit besluit in een zo laat stadium moest worden genomen. De schade is aanzienlijk. Niet alleen voor de Nederlandse staat, maar ook voor de leveranciers van burgerzakenmodules en afnemersystemen die zich in een convenant met Operatie BRP hadden verplicht om met hun eigen producten en diensten de ontwikkeling van de BRP te volgen. Datzelfde geldt voor gemeenten en afnemers die zich de afgelopen jaren hebben ingespannen om de komst van de BRP mogelijk te maken.

De meest voor de hand liggende route naar de toekomst is nu dat het bestaande GBA-V in beheersbare kleine stappen geleidelijk wordt doorontwikkeld. Dat is in feite dezelfde weg die in 2013 als één van de twee alternatieven door onderzoeksbureau Gartner is voorgesteld, maar waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken toen niet voor heeft gekozen. Voor T&T is het een schrale troost dat wij (gevraagd om ons oordeel) in 2013 al hebben geadviseerd niet verder te gaan met de ontwikkeling van een geheel nieuwe BRP, maar te kiezen voor de geleidelijke doorontwikkeling van GBA-V.

Wij zullen u via nieuwsbrieven en onze website op de hoogte houden van de gevolgen die het stopzetten van Operatie BRP zal hebben voor de ontwikkeling van COMPET&T.