• Header BBX

Productinfo

De Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl wordt door steeds meer organisaties gebruikt.  Met de Belastingdienst als grote animator heeft inmiddels het overgrote deel van de burgers (van 14 jaar en ouder) de voor hem/haar bestemde Berichtenbox geactiveerd.

In beginsel komen alle organisaties die het BSN mogen gebruiken in aanmerking voor een aansluiting op de Berichtenbox.  Daarmee kunnen ze dan notificaties en berichten voor hun klanten afleveren in deze Berichtenbox.  Dat levert natuurlijk grote voordelen op ten opzichte van de klassieke “papieren” verzending.  Andere sterke punten zijn dat een bericht dat in de Berichtenbox is afgeleverd juridisch als een soort “aangetekende post” wordt  geïnterpreteerd.  Ook het tijdrovende verzamelen en up-to-date houden van email adressen van klanten behoort tot het verleden, en last but not least is het ook voor klanten  veel aantrekkelijker om alle communicatie met (semi) overheden op één plaats te ontvangen dan dat hij evenzovele websites moet bezoeken. 

Het aansluiten op de Berichtenbox is echter geen sinecure.  De communicatie met de Berichtenbox dient plaats te vinden via de Digikoppeling standaarden van de overheid, en er moet een nogal formele procedure bij de beheerder (Logius) worden doorlopen.   Nagenoeg alle klanten van T&T maken gebruik van het BSN, en zijn daarmee een potentiële gebruiker van de Berichtenbox.  Ze hebben ook allemaal al beveiligde verbindingen met T&T.  Sinds de komst van de BBX plug-in in 2016 heeft T&T een aansluiting op de Berichtenbox die aan alle vereisten voldoet.  

Daarmee is het voor klanten van T&T erg eenvoudig geworden om aan te sluiten op de Berichtenbox.  Ze kunnen hun berichten aanleveren via dezelfde verbinding als die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de BRP.  Voor de afhandeling van berichten die bestemd zijn voor burgers die (nog) geen toestemming hebben gegeven voor digitale communicatie zijn verschillende alternatieven voorhanden.