• Papiergeld bootje

Staatssecretaris schrijft 2e kamer over waardeoverdracht

Op 20 januari jongstleden heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer haar visie op het waardeoverdrachtproces verwoord. Aan die brief lagen onder meer pre-adviezen van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie ten grondslag.
Belangrijke punten uit deze brief:
1.    De staatssecretaris wil het individueel recht op waardeoverdracht handhaven
2.    De staatssecretaris wil het waardeoverdracht proces vereenvoudigen door uit te gaan van de gefinancierde waarde van de pensioenaanspraken
3.    De staatssecretaris wil in het waardeoverdracht proces meer gebruik maken van “digitale automatiseringsmogelijkheden”
4.    De staatssecretaris overweegt om kleine pensioenen automatisch en verplicht over te laten dragen.

Het is duidelijk dat met name punt 3 voor WOW een enorme steun in de rug kan zijn. Als er een wettelijke verplichting zou komen om waardeoverdrachten digitaal uit te wisselen staat WOW vooraan in de rij. Enerzijds omdat het al in productie is, en anderzijds omdat een aantal van de grootste pensioenadministrateurs in Nederland er al gebruik van maakt.

Ook het vierde punt biedt interessante aanknopingspunten voor WOW. Door WOW te koppelen aan het Pensioenregister (waar T&T natuurlijk ook al de nodige ervaring mee heeft), zou dit proces eenvoudig en efficiënt kunnen worden vormgegeven