• Product Compett

TMV 2.0

RvIG ontwikkelt een nieuwe terugmeldvoorziening, genaamd TMV 2.0, die in het eerste kwartaal van 2019 live gaat. Afnemers dienen vanaf dat moment terug te melden via de Digimeldvoorziening van Logius.

T&T zal COMPET&T aansluiten op deze Digimeldvoorziening. Daarvoor zal T&T u geen aanvullende kosten in rekening brengen.  Omdat wij bezig zijn met de vernieuwing van onze toepassing onder de naam COMPET&T 2.0 zullen wij de nieuwe terugmeldvoorziening hierin onderbrengen. In eerste instantie als stand-alone oplossing, en spoedig daarna met een koppeling naar de GBA-V bevraging.

Van RvIG ontvangt u bericht wanneer u kunt starten met de aansluitprocedure. Het aansluiten op de Digimeldvoorziening gebeurt niet meer rechtstreeks via RvIG, maar verloopt via Logius. Om gebruik te kunnen maken van de Digimeldvoorziening is een PKI-O certificaat nodig. Op dit moment eist Logius dat iedere afnemer beschikt over een eigen PKI-O certificaat. Met de aanvraag hiervan zijn kosten gemoeid, en een afnemer dient het certificaat zelf aan te vragen.

Bij de huidige TMV is het niet nodig over een eigen PKI-O certificaat te beschikken als u via T&T aansluit. U mag daarvoor namelijk gebruik maken van het PKI-O certificaat van T&T.  RvIG onderzoekt momenteel of het ook bij de nieuwe voorziening wordt toegestaan om gebruik te maken van het certificaat van T&T. Dit zou de aansluitprocedure aanmerkelijk vereenvoudigen en goedkoper maken. In afwachting van de uitkomst van dit onderzoek adviseren wij u om nog geen PKI-O certificaat aan te vragen voor de Digimeldvoorziening.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.