• Homepage Prservice

PR Service: Planning implementatie plateau 3

In December heeft de Stichting Pensioenregister de specificaties gepubliceerd ten behoeve van de invoering van plateau 3. De daaruit voortvloeiende consequenties voor de PR Service zijn inmiddels in grote lijnen in kaart gebracht.
T&T heeft deze keer besloten om niet de rol van “koploper” op zich te nemen. De korte realisatietijd en de extra werkzaamheden die zo’n koploperschap met zich meebrengt zijn in dit geval niet haalbaar omdat in dezelfde release ook andere uitbreidingen (met name de CBS pensioenaanspraken statistiek) zullen worden geïmplementeerd.

Wij zullen er echter alles aan doen om er voor te zorgen dat gebruikers van de PR Service direct na de koplopers zullen kunnen aansluiten via het nieuwe koppelvlak.
Gegeven de huidige planning van de Stichting Pensioenregister betekent dit dat wij er naar streven dat de plateau 3 release van de PR Service op 1 juli aanstaande in productie wordt genomen. Één maand eerder (1 juni dus) zullen wij de definitieve specificaties van de nieuwe koppelvlakken publiceren.
Het pensioenregister is voornemens om de resultaten van de nieuwe functionaliteit “vervroegen/uitstellen” vanaf 1 oktober zichtbaar te maken voor het publiek. PR Service gebruikers die hun deelnemers direct vanaf die datum van deze mogelijkheid willen laten profiteren hebben dus 4 maanden de tijd (juni t/m september) om hun aanspraken conform de nieuwe koppelvlak specificaties bij T&T samen te stellen. Vanaf 1 juli kunnen die vervolgens bij T&T worden aangeleverd. Voor de goede orde melden wij overigens nog dat het huidige koppelvlak nog tot 1 juli 2016 ondersteund zal worden.