• Papiergeld bootje

MN, Zwitserleven en Appolaris

MN (de uitvoerder van de grote bedrijfstak pensioenfondsen PME, PMT en Koopvaardij) is sedert april van dit jaar aangesloten op WOW. Gedurende de eerste maanden hebben zij het gebruik van WOW beperkt tot interne waardeoverdrachten. De positieve ervaringen daarmee zorgen er voor dat dit de komende weken wordt uitgebreid naar de andere pensioenuitvoerders die op WOW zijn aangesloten.

Ook Zwitserleven is per 1 april gestart met het gebruik van WOW voor interne waardeoverdrachten. In juni zal dat worden uitgebreid met tenminste één andere WOW deelnemer, waarna (bij positieve bevindingen) eind juni het besluit zal worden genomen om alle waardeoverdrachten met WOW deelnemers via WOW af te handelen.

Tot slot heeft ook Appolaris zich per 1 mei aangesloten bij de gebruikers van WOW.