• Homepage Prservice

Nieuwe release met vergaand geautomatiseerd aanleverproces

Op vrijdag 1 juli a.s. zal een nieuwe release van de PR Service in productie worden genomen.
Gebruikers van de PR Service weten dat er een aantal stappen doorlopen moeten worden alvorens aangeleverde aanspraken daadwerkelijk beschikbaar zijn voor het pensioenregister. Dit proces hebben we nu voorzien van de mogelijkheid om deze stappen grotendeels geautomatiseerd te doorlopen. Het scenario dat daarbij wordt gehanteerd kan door de gebruiker worden ingesteld. Als gevolg hiervan wordt de inspanning die nodig is voor het aanleveren van (nieuwe) aanspraken aanzienlijk gereduceerd. De PR Service speelt hiermee in op de verplichting die pensioenuitvoerders hebben om actuelere informatie beschikbaar te stellen, en dus vaker (al dan niet gewijzigde) aanspraken aan te leveren.
 
Voor de grote pensioenuitvoerders kan het frequenter actualiseren van aanspraken tot gevolg hebben dat de aanleverkosten die T&T in rekening brengt aanzienlijk gaan stijgen. Wij hebben daarom besloten om het tarief per 500.000 aanleveringen te halveren vanaf het punt dat 3 miljoen aanspraken in een jaar zijn aangeleverd.