• Product Compett

In productiename TMV 2.0 als voorloper van een nieuwe BRP plug-in

De Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens (RvIG) heeft enkele maanden geleden aangekondigd dat de bestaande terugmeldvoorziening (TMV) zou worden vervangen door een nieuwe faciliteit die bekend staat onder de naam TMV 2.0.  De nieuwe voorziening biedt meer functionaliteit dan de huidige. Zo kunnen afnemers bij het doen van een terugmelding een extra lange toelichting geven en zowel hun contactgegevens als maximaal vijf bijlagen meesturen aan de bijhouders.

Het gebruik van TMV 2.0 is verplicht voor alle zogenaamde “bestuursorganen”.  Voor de binnen het BRP stelsel als “derden” bekend staande afnemers (zoals bijvoorbeeld pensioenuitvoerders en zorgverzekeraars) geldt deze verplichting niet. RvIG stelt het overigens wel op prijs als ook zij van TMV 2.0 gebruik maken als ze vermoeden dat de BRP onjuiste informatie bevat. 

T&T heeft de TMV 2.0 functionaliteit ontwikkeld als eerste onderdeel van de nieuwe BRP plug-in in COMPET&T 2.0, die de huidige “grijze” en “paarse” GBA toepassing zal gaan vervangen. Begin 2019 is deze in productie genomen.