• Papiergeld bootje

Nieuwe release uitgesteld

In 2015 was het plan opgepakt om WOW een majeure update te geven. De wensen van nieuwe WOW-deelnemers gaven daar namelijk aanleiding toe. Kort na een eerste inventarisatie bleek echter dat bijna alle WOW-deelnemers in onderdekking waren geraakt met als gevolg dat ze geen waardeoverdrachten meer mochten uitvoeren. Begin dit jaar verslechterde de situatie zozeer dat gevreesd wordt dat de periode van onderdekking nog geruime tijd zal gaan duren. Daarop heeft T&T besloten om de werkzaamheden aan een nieuwe release met tenminste een half jaar op te schorten. Kort na de zomervakantie zullen we de situatie opnieuw beoordelen.