• Product Compett

Vervanging beveiligingscertificaat GBA-mailbox

Afnemers hebben van RvIG een schrijven ontvangen met als onderwerp "aankondiging vervanging beveiligingscertificaat GBA-mailbox". Het huidige certificaat dat toegang geeft tot de GBA-mailbox verloopt op 21 maart 2017.

Gebruikers van COMPET&T hoeven hiervoor zelf geen acties te ondernemen. Binnen COMPET&T wordt voor de toegang tot de mailboxen gebruik gemaakt van het bewerkerscertificaat van T&T. T&T zal tijdig voor vervanging van het certificaat zorgdragen. Als afnemer merkt u hier verder niets van.