• Product WOW

Waardeoverdracht via het web (WOW)

Waardeoverdracht is een bewerkelijk proces, dat erg veel energie, papier en geduld vraagt. De vele administratieve handelingen en vaak handmatige invoer van gegevens brengen bovendien een hoge kans op fouten met zich mee. Daarom hebben wij de WOW plug-in ontwikkeld om waardeoverdrachten geautomatiseerd af te handelen via het web. Het digitaal uitwisselen van gegevens werkt sneller, verkleint de kans op fouten en brengt minder rompslomp met zich mee. WOW biedt ook een uitstekend inzicht in de werkvoorraad en neemt het tijdig verzenden van rappels voor zijn rekening.

Pensioenuitvoerders kunnen op twee manieren gebruik maken van de WOW plulg-in:

  • Met behulp van de beschikbare webinterface kan op uniforme wijze met andere pensioenuitvoerders worden gecommuniceerd over waardeoverdrachten. Binnenkomende informatie hoeft niet steeds te worden overgetoetst, maar kan worden aangevuld. Door de ingebouwde controles is de kans op fouten veel geringer.
  • Via een koppeling met het eigen back-office systeem. In dit geval kunnen waardeoverdrachten met andere pensioenuitvoerders volledig geautomatiseerd worden afgehandeld.

WOW is in gebruik bij de grootste pensioenuitvoerders van Nederland.

 

WOKP: Waardeoverdracht Klein Pensioen

Met ingang van 2019 is regelgeving van kracht geworden die het afkopen van kleine pensioenen verbiedt en de mogelijkheid creëert om kleine pensioenen op een eenvoudige manier (en zonder expliciete toestemming van de deelnemer) op een veel eenvoudiger manier dan een normale waardeoverdracht over te dragen aan de pensioenuitvoerder waar de betreffende persoon actief deelnemer is.

Voor dit proces (waarbij ook koppelingen met het pensioenregsiter gelegd moeten worden) heeft T&T als onderdeel van de WOW plug-in de module WOKP ontwikkeld.  Deze module kan gratis worden gebruikt door alle pensioenuitvoerders.  .

Als u er meer over wil weten kunt de product beschrijving via een link in de rechterkolom van dit scherm downloaden