• Papiergeld bootje

WOW en “Kleine Pensioenen”

Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel ingediend dat beoogt het recht op het afkopen van “kleine pensioenen” te laten vervallen. In plaats daarvan krijgen pensioenuitvoerders die dergelijke kleine aanspraken administreren het recht om deze (zonder dat daarvoor de toestemming van de deelnemer gevraagd hoeft te worden) over te dragen aan de pensioenuitvoerder waarbij de betreffende persoon op dat moment actief deelnemer is.

 

Deze waardeoverdrachten mogen ook plaatsvinden als de betrokken pensioenuitvoerders in onderdekking zijn.

 

Het ligt in de bedoeling om in het Pensioenregister vast te leggen of een aanspraak betrekking heeft op “actief deelnemerschap”. Het Pensioenregister zal dan aan pensioenuitvoerders een bevragingsmogelijkheid bieden die (op basis van een BSN) zal antwoorden bij welke pensioenuitvoerder die persoon op dat moment actief deelnemer is.

 

T&T is voornemens om WOW uit te breiden met functies die het uitwisselen van “kleine pensioenen” zal vergemakkelijken. WOW zal dan kosteloos beschikbaar worden gesteld aan alle pensioenuitvoerders in Nederland. Voor de met hulp van WOW uitgevoerde overdrachten van “kleine pensioenen” zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Voor het gebruik van WOW ter ondersteuning van “normale” waardeoverdrachten blijven de gebruikelijke tarieven van kracht. Pensioenuitvoerders die WOW alleen gaan gebruiken voor “kleine pensioenen” krijgen een “light” versie van WOW ter beschikking. Dat is een normale WOW aansluiting waarin alleen de functies voor de overdracht van “kleine pensioenen” zijn geactiveerd.

 

De voordelen van het gebruik van WOW (light) bij de afhandeling van “kleine pensioenen”:

  • U krijgt de beschikking over functies waarmee aan het Pensioenregister kan worden gevraagd bij welke pensioenuitvoerder een persoon actief deelnemer is;
  • Deze opvraging kan per BSN (handmatig) plaatsvinden, of “in batch” door het aanleveren van een serie BSN’s;
  • WOW vervaardigt een verslag van de “kleine pensioenen” die kunnen worden overgedragen;
  • WOW kan desgewenst een “service bericht” versturen naar de ontvangende pensioenuitvoerder waarin wordt gemeld dat t.b.v. BSN X een bedrag zal worden overgemaakt door pensioenuitvoerder A naar pensioenuitvoerder B. Pensioenuitvoerders met een normale WOW aansluiting kunnen dit servicebericht eventueel geautomatiseerd verwerken;
  • Desgewenst kan ter visuele controle en ter verbetering van het servicebericht het BSN worden aangevuld met de NAW van de deelnemer (uit de BRP gegevens die T&T voor nagenoeg alle pensioenuitvoerders registreert);
  • Desgewenst kan ook het eigen IBAN nummer van iedere pensioenuitvoerder door hemzelf worden vastgelegd zodat de andere partij weet naar welke IBAN nummer het bedrag moet worden overgemaakt;
  • Alle communicatie vindt plaats via de beveiligde verbindingen die voor WOW worden gebruikt;

Over de definitieve specificaties vindt nog overleg plaats met de Pensioenfederatie.

 

Zodra daarover overeenstemming is bereikt zullen wij alle pensioenuitvoerders daarover informeren.