• Schotelssite

Certificering en AVG

Certificering

Vanaf vandaag zijn de documenten met betrekking tot onze certificeringen over 2017 (ISAE 3402 type 2, en ISO 27001) beschikbaar op het extranet van onze website

Voor het downloaden van deze documenten hebt u de toegangscodes nodig die wij bij het aangaan van de overeenkomst hebben verstrekt aan de contractbeheerder. Mocht u deze niet meer kunnen achterhalen dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (secretariaat@vertrouwdverbonden.nl).

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Zoals u ongetwijfeld zult weten ‘wordt in mei 2018 de nieuwe Europese regelgeving voor bescherming van privacy gevoelige gegevens van kracht. T&T heeft de consequenties van de AVG voor haar dienstverlening inmiddels in kaart gebracht, en deze vertaald naar de nodige procedures en maatregelen.

De belangrijkste daarvan zijn:

  • Er is een externe “Functionaris Gegevensbescherming” aangesteld: Drs. E. ten Hoor RA;

  • Als opvolger van de “bewerkersovereenkomst” die tot voor kort werd gehanteerd hebben wij een verwerkersovereenkomst laten opstellen die in lijn is met de AVG, en die een integraal onderdeel vormt van alle nieuwe (of geactualiseerde) serviceovereenkomsten.;

  • Wij zijn momenteel doende met een PIA (Privacy Impact Assessment), en verwachten dat in februari af te ronden;

 

Desgewenst kunnen wij uw Serviceovereenkomst (COMPET&T, WOW en/of PR Service) actualiseren zodat daar de nieuwe verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt. De actualisering van de overeenkomst zal geen financiële consequenties hebben. U kunt de tekst van de verwerkersovereenkomsteveneens vinden op het extranet op onze website.

 

Als u actualisering van uw serviceovereenkomst(en) op prijs stelt stuurt u dan een mailtje naar secretariaat@vertrouwdverbonden.nl. We zullen daar dan met plezier voor zorgdragen.