• Schotelssite

Preventieve maatregelen coronavirus

Momenteel is er wereldwijd sprake van een epidemische dreiging door het SARS-CoV-2 virus, beter bekend als het COVID-19- of coronavirus. Op grote schaal worden er door tal van instellingen en bedrijven mitigerende maatregelen getroffen. Dat geldt ook voor T&T.

Graag informeren wij u over enkele van de preventieve maatregelen die wij hebben getroffen om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

  • In ons kantoorpand zijn desinfectiemiddelen ter beschikking gesteld om de handen schoon te houden;
  • Medewerkers is gevraagd om de door het RIVM geadviseerde maatregelen op te volgen:
    • Met regelmaat handen wassen;
    • Hoest en nies in de binnenkant van een elleboog;
    • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Medewerkers met ziekteverschijnselen worden naar huis gestuurd;

Mocht het virus geconstateerd worden bij een recente bezoeker van ons kantoor, dan worden alle medewerkers die contact met deze persoon hebben gehad verzocht om minimaal 2 weken thuis te werken.

Alle medewerkers van T&T hebben thuis voorzieningen die het mogelijk maken onze systemen te bedienen en de dienstverlening aan klanten vanuit de thuislocatie uit te voeren.

Het NorthC Datacenter op de campus ten zuiden van Eindhoven (waar T&T haar uitwijksystemen heeft ondergebracht) heeft vergelijkbare maatregelen getroffen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de heer Heddy Nooten (e: h.nooten@vertrouwdverbonden.nl of t: 040 2434300)

 

Update 13 maart 2020

Vanwege nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid heeft T&T haar beleid aangescherpt en medewerkers verzocht zo veel mogelijk thuis te werken. Alleen een zeer beperkt aantal personen zal op kantoor aanwezig zijn. Dit beleid geldt in elk geval tot eind deze maand.

Bovenstaande heeft  geen gevolgen voor onze bereikbaarheid en ondersteuning. Die blijft ongewijzigd.  

 

Update 22 april 2020

Naar aanleiding van de besluiten van de regering zijn bovenstaande maatregelen nog steeds van kracht en verlengd tot 20 mei.

 

Update 28 mei 2020

Met ingang van 1 juni versoepelt de Rijksoverheid de maatregelen. 

Wij laten onze medewerkers de keuze om thuis te blijven werken of (deels) op kantoor te komen. Zij dienen vooraf aan te geven op welke dagen ze op kantoor werken. Op kantoor zijn extra voorzorgsmaatregelen getroffen: er zijn schermen geplaatst, er kan altijd tenminste 1,5 meter afstand worden gehouden, er is ontsmettingsmiddel aanwezig, er zijn looproutes aangegeven, etc.

Onze bereikbaarheid en ondersteuning blijft ongewijzigd. 

 

Update 29 september 2020

Vanwege nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid heeft T&T haar beleid aangescherpt en medewerkers weer verzocht zo veel mogelijk thuis te werken. Alleen een beperkt aantal personen zal op kantoor aanwezig zijn. Dit beleid geldt tot nader order.

Bovenstaande heeft  geen gevolgen voor onze bereikbaarheid en ondersteuning.

 

Update 16 oktober 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen adviseren wij onze medewerkers nog steeds zoveel mogelijk thuis te werken. Dit heeft tot gevolg dat de bezetting op kantoor op sommige momenten aanleiding geeft om het antwoordapparaat in te schakelen. Er wordt dan verzocht een boodschap in te spreken of een mail naar de helpdesk te sturen. Ingesproken boodschappen worden direct naar de helpdesk gemaild, zodat onze bereikbaarheid en ondersteuning op peil blijven.