• Schotelssite

Service-overeenkomst inclusief bewerkersovereenkomst

Eind vorig jaar is de Wet Meldplicht Datalekken van kracht geworden.  Deze wet stelt eisen aan wat de “Verantwoordelijke” moet doen als hij onverhoopt met een datalek te maken zou krijgen.  Ingeval bij de verwerking van vertrouwelijke gegevens een bewerker (zoals T&T) betrokken is, is het verstandig om ook de verantwoordelijkheden van de bewerker vast te leggen in een zogenaamde bewerkersovereenkomst.
T&T heeft haar juridisch adviseur verzocht een algemeen bruikbare bewerkersovereenkomst op te stellen die als integraal onderdeel van een serviceovereenkomst kan dienen. In alle nieuwe overeenkomsten die T&T in 2016 is aangegaan is daarom een bewerkersovereenkomst opgenomen.  
Uiteraard zullen wij met plezier voor onze bestaande klanten een geactualiseerde serviceovereenkomst opstellen waar dan automatisch de bewerkersovereenkomst deel van uitmaakt. Bijkomend voordeel is dan dat u ook weer beschikt over een actuele beschrijving van de mogelijkheden die onze diensten bieden, en dat ook de servicevoorwaarden naar de laatste stand van zaken zijn bijgewerkt.  De aanpassingen die daarin zijn doorgevoerd zijn alle in het voordeel van klanten. U moet dan denken aan ruimere beschikbaarheidstijden, verplichte certificering etc. De financiële afspraken blijven ongewijzigd.

Als u een vernieuwde COMPET&T-, PRS- of WOW-Serviceovereenkomst zou willen ontvangen volstaat een telefoontje (040-2434300) of mailtje (info@vertrouwdverbonden.nl). Wij zullen u de betreffende stukken dan snel toezenden.