• Pool-expeditie

COMPET&T 2.0 operationeel met HR- en BBX plug-in

Mede met het oog op het voornemen van de overheid om de oude GBA systemen te moderniseren heeft T&T al enkele jaren geleden besloten om ook haar portfolio aan een grondige renovatie te onderwerpen.  De volgende uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd:

  • Moderne technologie;
  • Alle externe bronnen moeten via hetzelfde portaal benaderd kunnen worden;
  • De architectuur moet faciliteren dat eenvoudig ook andere bronnen aan het portaal gekoppeld kunnen worden;
  • Generieke functionaliteit moet worden ondergebracht in het portaal;
  • De bediening en “look and feel” moet uniform zijn;

 

Het nieuwe portaal (COMPET&T 2.0) was eind 2017 gereed en is toen in productie genomen in combinatie met de BBX plug-in  (voor aansluiting op de Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl).  Eind 2017 is daar de gloednieuwe HR plug-in bijgekomen waarmee gegevensuitwisseling met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mogelijk is geworden.   Voor de nabije toekomst zijn nog voorzien:

  • Een “PRS plug-in” die als opvolger van de PR Service de aansluiting op het pensioenregister verzorgt;
  • Een volledig vernieuwde BRP plug-in die de twee bestaande (“grijze “ en “paarse”) GBA toepassingen zal vervangen;
  • Een GEO plug-in die de bestaande BAG toepassing zal vervangen en een groot aantal nieuwe mogelijkheden zal bevatten;
  • Een WOW plug-in ter vervanging van de huidige op zich zelf staande WOW toepassing;

 

Als dit achter de rug is, is het volledige T&T productenpakket gemoderniseerd en klaar voor de toekomst.  Dan zal de aandacht verschuiven naar het uitbreiden van het aantal bronnen dat middels COMEPT&T 2.0 kan worden benaderd.  Dat is per slot van rekening één van de belangrijkste voordelen van dit nieuwe portaal.