• utp-kabels, man en servers

Continuïteit en veiligheid als hoogste prioriteit

Voor cloud-computing is voortdurende beschikbaarheid en gegarandeerde veiligheid van levensbelang. De bedrijfsvoering bij klanten is er immers van afhankelijk. T&T is zich daar terdege van bewust en doet er alles aan om haar diensten aan de hoogste maatstaven te laten voldoen. Centraal daarin staan het continuïteits- en beveiligingsplan, de ISAE 3402 (type 2) certificering en de ISO 27001 certificering waaraan T&T zich jaarlijks onderwerpt. Kritische hardwarecomponenten en communicatieverbindingen zijn dubbel uitgevoerd en we beschikken over twee serverlocaties die middels ‘data-mirroring’ met elkaar zijn verbonden. In geval van calamiteiten kunnen we dus op heel korte termijn overschakelen naar de uitwijklocatie. Er worden dagelijks back-ups gemaakt en buitenshuis opgeslagen, en de productieversie van de toepassingen wordt 2 x per jaar in escrow gegeven. Alle klanten van COMPET&T en/of WOW zijn automatisch begunstigde van het escrow-arrangement. Dat geldt ook voor de regeling die wij hebben getroffen om de continuïteit te waarborgen. Zelfs wanneer T&T niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.
De faciliteiten die wij inzetten om onze diensten adequaat te ondersteunen worden ook voortdurend gemonitord en waar wenselijk uitgebreid of vernieuwd. Zo zorgen we er voor dat onze infrastructuur altijd up-to-date blijft.